De methode

News2Learn is een eigentijdse leerlijn begrijpend lezen en mediawijsheid in één. Naast begrijpend lezen zijn ook begrijpend luisteren, kijken en omgaan met sociale media onderdeel van de leerlijn. Zo combineert News2Learn op een slimme manier twee belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden.

Kerndoelen

News2Learn maakt gebruik van recente wetenschappelijke inzichten en sluit aan op de vijf kerndoelen voor begrijpend lezen: Schriftelijk taalonderwijs (4,6,7 en 9) en Taalbeschouwing, waaronder strategieën (10).

Leerlingen zijn gebruikers van media. Of het nu gaat om nieuws, lees-, strip- of schoolboeken, reclame, games, films, radio, internet of sociale media, dagelijks komen ze in aanraking met een grote hoeveelheid informatie.

Het is de kunst om op verstandige wijze met al deze informatie om te gaan. Allereerst om de informatie te filteren en te selecteren. Vervolgens om de boodschap te analyseren, te begrijpen en te bepalen wat de betekenis ervan is. En tenslotte om vast te stellen wat er met de informatie gedaan moet worden.

Vaardige lezers en verstandige mediagebruikers

Om deze vaardigheden goed toe te passen, moeten leerlingen zich ontwikkelen tot vaardige lezers en verstandige gebruikers van media. News2Learn draagt hier aan bij door wekelijks frisse en afwisselende lessen begrijpend lezen, kijken en luisteren aan te bieden. Op gestructureerde wijze bouwen de leerlingen een adequaat repertoire vaardigheden op dat aansluit bij recente wetenschappelijke standaards en voldoet aan de vijf kerndoelen voor begrijpend lezen.

Maar News2Learn is meer dan begrijpend lezen, kijken en luisteren. Op slimme wijze zijn de lessen mediawijsheid in de leerlijn geïntegreerd. De leerlingen komen zo op een natuurlijke manier in aanraking met allerlei onderwerpen die gaan over de omgang met nieuwe media. Dat gebeurt op een positief kritische wijze. Zo worden ze zich bewust van de eigenschappen van deze media, wat deze met hen doen en hoe ze er verstandig mee om kunnen gaan.

Wat zeggen kinderen over News2Learn?

Voor wie

News2Learn is bestemd voor de hele school, maar maakt onderscheid in de manier waarop de leerlingen de lessen aangeboden krijgen. Speciaal voor groep 4 is er News2Learn Junior. Daarnaast biedt de aanpak van News2Learn voldoende mogelijkheden om ook in de lagere groepen op speelse wijze aandacht te besteden aan de ontwikkeling van leesbegrip.

Groep 1-3
In groep 1 tot en met 3 wordt er op speelse manier aandacht besteed aan begrijpend kijken en luisteren. Aan de hand van zeven aanpakmanieren krijgen jonge kinderen grip op informatie en ontstaat er een doorgaande leerlijn begrijpend lezen in de school. De onderbouwleerkrachten krijgen met News2Learn een groter didactisch repertoire om begrijpend kijken en luisteren bij jonge kinderen te stimuleren. De hulpmiddelen die de leerkrachten daarbij ondersteunen zijn de zeven strategieposters en de kijk- en luistervragenwaaier. De vragenwaaier helpt de leerkracht om zowel bij verhalende als informatieve teksten vragen op verschillende niveaus te stellen.

Groep 4
Speciaal voor groep 4 is er News2Learn Junior. Deze lessen hebben een vaste structuur en staan voor het hele schooljaar vast. De leerlingen behandelen elke week een tekst met behulp van de zeven strategieën, schema’s en close-reading vragen.

Groep 5-8
Voor groep 5 tot en met 8 is News2Learn flexibel. Elke week krijgen de leerlingen een ander type tekst die gerelateerd is aan de actualiteit. De leerlingen gaan aan de slag met strategieën, schema’s, signaal- en verwijswoorden en close-reading vragen. De les wordt op twee momenten in de week gegeven en afgesloten met een weektoets.

Hoe implementeer je News2Learn op je school?

Lees meer

Heldere prinipes

News2Learn doet het net even anders en daar zijn we trots op.

  • Onderbouwleerlingen maken op een speelse manier kennis met begrijpend kijken en luisteren. Hier wordt het fundament gelegd voor begrijpend lezen in de hogere groepen.
  • Leerlingen zijn actief bezig met begrijpend lezen, kijken en luisteren en leren direct hoe ze deze kennis en vaardigheden kunnen inzetten bij mediawijsheid.
  • Iedere week wordt een kant en klare les opgeleverd. Ontwikkeld volgens de meest actuele onderwijskundige inzichten over lesgeven, begrijpend lezen, kijken en luisteren.
  • De actuele teksten, foto’s en clips zijn aansprekend en van journalistieke kwaliteit. Iedere week wordt een ander genre aangeboden variërend van een interview, nieuws- of achtergrondartikel tot een weerbericht of recept. Zo ontstaat een breed tekstbeeld.
  • Leesstrategieën met bijbehorende schema’s worden gestructureerd aangeboden en geoefend. Zo krijgt iedere strategie evenveel accent. Bij mediawijsheid worden de strategieën flexibel ingezet.
  • Unieke en slimme digitale technologie ondersteunt de kwaliteit van het lesproces. Met één klik in de digitale handleiding is alle lesinformatie beschikbaar en wordt het digibord bediend. Visuele functies ondersteunen de ontwikkeling van het tekstinzicht en leesbegrip.
  • Het papiergebruik is tot een minimum gereduceerd. Dat spaart tijd, kosten en is goed voor het milieu.
  • Een hechte en coöperatieve samenwerking met de scholen, journalisten, media- en leesexperts. Samen maken we News2Learn sterker.
  • Heldere principes, positieve waarden en normen. Dat is waar we op aanspreekbaar zijn.

Inloggen News2Learn

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde basisscholen. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen. U kunt ook inloggen met uw Edu-World account. Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten