De methode News2Learn

News2Learn is een eigentijdse leerlijn begrijpend lezen en mediawijsheid in een. Zo combineert News2Learn op een slimme manier twee belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden.

Kerndoelen

News2Learn voldoet aan de kerndoelen voor lezen. K4 informatie achterhalen, K6 informatie en meningen ordenen, K7 informatie en meningen vergelijken, K9 plezier in lezen. Mediawijsheid sluit aan bij de inhoudslijnen digitale geletterdheid van de SLO.

Leerlingen zijn gebruikers van media. Of het nu gaat om schoolboeken, lees- en stripboeken, reclame, games, films, radio, internet of sociale media, dagelijks komen ze in aanraking met een grote hoeveelheid informatie.

Het vraagt vaardigheid om verstandig met al deze informatie om te gaan. Allereerst om de informatie te filteren en te selecteren. Vervolgens om de boodschap te analyseren, te begrijpen en te bepalen wat de betekenis ervan is. Tenslotte om vast te stellen wat er met de informatie gedaan moet worden.

Vaardige lezers en verstandige mediagebruikers

Om deze vaardigheden goed toe te passen, moeten leerlingen zich ontwikkelen tot vaardige lezers en verstandige gebruikers van media. News2Learn draagt hier aan bij door wekelijks frisse en afwisselende lessen begrijpend lezen, kijken en luisteren aan te bieden. Op gestructureerde wijze bouwen de leerlingen een adequaat repertoire vaardigheden op dat aansluit bij recente wetenschappelijke standaards en voldoet aan de kerndoelen voor begrijpend lezen.

Maar News2Learn is meer dan begrijpend lezen, kijken en luisteren. Op slimme wijze zijn de lessen mediawijsheid in de leerlijn geïntegreerd. De leerlingen komen zo op een natuurlijke manier in aanraking met allerlei onderwerpen die gaan over de omgang met nieuwe media. Dat gebeurt op een positief kritische wijze. Zo worden ze zich bewust van de eigenschappen van deze media, wat deze met hen doen en hoe ze er verstandig mee om kunnen gaan.

Voor wie

News2Learn is bestemd voor de hele school en biedt een doorgaande lijn van de onderbouw tot en met de bovenbouw.

Groep 1-3
Nergens in de basisschool wordt zo veel gespeeld en voorgelezen als in de onderbouw. Het is een buitenkans om op een speelse manier kinderen te leren hoe je actief kunt luisteren. Met close reading vragen leer je dieper nadenken over wat je hoort, ziet en leest. Strategieën helpen om preciezer te luisteren en schema's zijn er om handig informatie op te slaan. Strategieposters en een set met kijk- en luistervragen geven hierbij houvast. Zo legt de onderbouw de basis voor News2Learn Junior in groep vier.

Groep 4
Voor groep 4 is er News2Learn Junior. De lessen hebben een vaste structuur en staan voor het hele jaar vast. De aansprekende en afwisselende teksten worden ondersteund met afbeeldingen en clips. Iedere week lezen de leerlingen een tekst waarbij geoefend wordt met een eenvoudige leesstrategie en schema, verwijswoorden, verschillende niveaus van close-readingvragen en kernzinnen.

Groep 5-8
In groep 5 tot en met 8 bestaat elke periode uit zeven lesweken begrijpend lezen, kijken en luisteren gevolgd door drie lesweken mediawijsheid. Iedere week leveren onze journalisten een nieuw tekstgenre aan. Zo ontdekken leerlingen dat teksten verschillen en hun eigen structuur hebben. Iedere les staat er een leesstrategie met schema centraal en wordt er gewerkt met close readingvragen, signaal- en verwijswoorden en kernzinnen.

Heldere principes

News2Learn doet het net even anders en daar zijn we trots op.

  • Doorgaande lijn van groep 1-8
  • Begrijpend lezen en mediawijsheid in een methode
  • Iedere week een nieuwe kant en klare les
  • Afwisselende onderwerpen en tekstgenres
  • Werkt met close reading, strategieën en schema's, signaal- en verwijswoorden en kernzinnen
  • Gebruiksvriendelijke digitale omgeving voor leerkracht en leerling
  • Papiergebruik is tot een minimum gereduceerd
  • Samen maken we onderwijs beter