Implementatie

'De scholing heeft me echt geholpen om de News2Learn lessen op een hoger plan te brengen. De bijeenkomsten waren praktisch waardoor ik snel aan de slag kon.'
-Leerkracht groep 5-

News2Learn is een methode waarmee u veel kunt bereiken. Daarom is een goed implementatieproces belangrijk. Zo leert u de didactische en technische mogelijkheden optimaal te benutten. Ook weet u wat er nodig is om de doorgaande lijn en kwaliteit te borgen.