implementatie

Implementatie

'De scholing heeft me echt geholpen om de News2Learn lessen op een hoger plan te brengen. De bijeenkomsten waren praktisch waardoor ik snel aan de slag kon.'
-Leerkracht groep 5-

Aan de slag met News2Learn gaat niet vanzelf, ook niet wanneer u overstapt van een andere methode. News2Learn is zowel didactisch als technisch geavanceerd. Een externe auditor typeerde News2Learn dan ook als de Apple onder de begrijpend leesmethoden. Scholen die onze visie delen en investeren in een goed implementatietraject, kunnen veel met News2Learn realiseren.

Oriëntatie

In de oriëntatiefase nemen wij samen met de school de beslissing of News2Learn en de visie en de bereidheid van de school om te investeren bij elkaar passen. Wanneer dit niet het geval is, wordt News2Learn niet verkocht. Waarom we dit zo doen? Allereerst omdat we een missie gedreven onderneming zijn, die graag bijdraagt aan goed onderwijs en dat doel stelt boven het realiseren van omzet. Maar ook omdat we geloven in de kwaliteit van ons product en willen dat News2Learn gebruikt wordt, zoals het bedoeld is. Alleen zo kunnen leerkrachten en leerlingen er optimaal gebruik van maken.

Implementatie start

De implementatie start met vaardig om leren gaan met News2Learn, zowel technisch als didactisch. Dat betekent allereerst oefenen met de digitale handleiding en oefenen met de leerlingen. In twee startbijeenkomsten wordt hier aandacht aan besteed. Het proces van gewenning duurt ongeveer een halfjaar. Tussentijds is het wellicht verstandig een extra feedback bijeenkomst te plannen.

Implementatie verdieping

Na de start zijn de meeste leerkrachten basisvaardig, maar ontbreekt het tegelijkertijd aan voldoende kennis en vaardigheden om begrijpend lezen, kijken en luisteren didactisch op een hoger niveau te brengen. De stap die nu volgt is professionalisering op hoe je leerlingen dieper leert lezen en de verbinding maakt met andere vakgebieden. Het is vaak na deze stap in het implementatieproces dat scholen echt progressie boeken met begrijpend lezen. Door deze scholing begrijpen leraren beter hoe leren lezen werkt en wat ze hier zelf aan kunnen doen. De transfer naar de andere vakgebieden werkt vaak verrassend en stimuleert leerlingen om actiever betrokken te zijn.

Borging

Zoals vaak het geval is, is het een hele kunst om processen te borgen. In het geval van begrijpend lezen kan dat bijvoorbeeld door een of meerdere collega’s aan te stellen, die het proces monitoren en ondersteunen. Maar soms is het ook goed om feedback in de klas te ontvangen. Dat noemen wij participerende coaching. Het is de expert die tijdens de les met de leerkracht mee werkt. Op subtiele wijze worden er aanwijzingen gegeven, kleine correcties gedaan of worden leerlingen bevraagd om iets te verduidelijken. Een effectieve werkwijze die vaak meer resultaat heeft dan feedback achteraf.

Van oriëntatie naar implementatie

Van oriëntatie naar implementatie

Begrijpend lezen

Jonge kinderen leren lezen en oudere kinderen lezen om te leren. Een fascinerende ontwikkeling die de nodige zorg en begeleiding vraagt. Want met inzicht en begrip leren lezen, kijken, luisteren en omgaan met moderne media gaat niet vanzelf. En dat is precies waar News2Learn een bijdrage aan levert. Lees meer »

Mediawijsheid

Even als kinderen begrijpend moeten kunnen lezen, moeten ze ook digitaal geletterd zijn. Dit betekent dat ze vaardig met ICT om kunnen gaan, dat ze digitale technieken kunnen gebruiken om vragen op te lossen, mediawijs zijn en vaardigheden bezitten om informatie te verkrijgen en te verwerken. Lees meer »

Organisatie

News2Learn is georganiseerd in vier perioden van tien lesweken. Elke periode bestaat uit zeven lesweken begrijpend lezen, kijken en luisteren en drie lesweken mediawijsheid. De lessen begrijpend lezen worden op drie leesniveaus aangeboden en de lessen mediawijsheid op groepsniveau (5 t/m 8). Voor groep 4 is er News2Learn Junior. Lees meer »

Vragen over News2Learn? Bekijk onze FAQ!


bekijk de FAQ

Inloggen News2Learn

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde basisscholen. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen. U kunt ook inloggen met uw Edu-World account. Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten